هفته ی پژوهش 93

هفته ی پژوهش 93 - 58
هفته ی پژوهش 93 - 76
هفته ی پژوهش 93 - 87
هفته ی پژوهش 93 - 19
هفته ی پژوهش 93 - 68
هفته ی پژوهش 93 - 60
هفته ی پژوهش 93 - 65


هفته ی پژوهش 93

روز شمار هفته پژوهش سال 93 باشیپوور ساعت قبل میگنا باروز شمار هفته ی معرفی مشاغل اعلام شد هساله يكم تا هفتم ارديبهشت هفته
معرفي مشاغل به دانش

تاریخ هفته پژوهش اعلام شد باخبرگزاری فارس خبرگزاري فارس هفته پژوهش و فناوري در سال جاري در تاريخ تا دي ماه برگزار
مي‌شود.

دانشگاه لرستان باهفته پژوهش و فناوری در هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه لرستان از غرفه ی میراث فرهنگی لرستان رونمایی
شد. به گفته کارشناس

موسسه هفتهدر هفته‌ی پژوهش موسسه هفته همراه شما در سالسال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادیبه
منظور تجلیل از امور پژوهشی و تحقیقاتی هفته آخر آذرماه به عنوان هفته پژوهش نام‌گذاری
مجموعه پوستر با موضوع هفته‌ی پژوهش.

شما به نمایشگاه هفته ی پژوهش در نمایشگاه بین المللی تهران بین المللی تهران است. این نمایشگاه به مناسبت هفته ی پژوهش برگزار شده است .
تاریخ برگزاری تا آذر ماه .

به مناسبت هفته ی پژوهشبازدید از نمایشگاه هفته ی پژوهش و به مناسبت هفته ی پژوهشبازدید از نمایشگاه هفته ی پژوهش و فناوری استان گیلان
//.

هفته پژوهش 93 پژوهش لرستان ۱۰ مطلب با موضوع «هفته پژوهش هفته پژوهش در ثبت شده است بابه مطالعه تحقیق
و پژوهش اهمیت بدهید.

بولتن تصویری هفته پژوهش 3 بادانشگاه فرهنگیان پردیس امام نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان استان گلستانگزارش تصویری هفته
پژوهش پردیس های استان گلستان-آذر . رئیس کمیته ی پشتیبانی هفته ی پژوهش
رمضانعلی اسفندیاری .

سخنان آقای دکتر سراج زاده معاون محترم پژوهشی در مراسم نکوداشت دکتر سید حسین سراج زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در مراسم نکوداشت هفته ی
پژوهش دانشگاه خوارزمی با عرض تسلیت بهاهم فعالیت های مرکز فناوری اطلاعات و
ارتباطات در سال و

هفته پژوهش مبارک باد باآپارات مجتبی فتحی زاده این نماهنگ را به مناسبت هفته پژوهش تقدیم دانش پژوهان شهرستان
بناب مخصوصاً

معاونت پژوهش باهفته پژوهش باپایان دستور جلسه 93/11/10 بامعاونت همکاران محترمهمانگونه که مستحضرید هساله در هفته آخر آذر ماه که مزین به هفته ی
پژوهش می باشد سازمان ها

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮراﺳﮕﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺳﻤﺎ دﺧﺘﺮاﻧﻪ آ باآموزشکده دخترانه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮوه. ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽي ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻔﺘﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ وﻓﻨﺎوري. دﺳﺘﺎوردﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. و اﺳﺎﺗﯿﺪ. اﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و. ﻓﻨﺎوري . ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ. ﻣﯿﻨﺎ رﻫﺒﺮي. آﻣﻮزﺷﮑﺪه
دﺧﺘﺮاﻧﻪ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ. ورد

هفته پژوهش بارز بلاگ بامتف ترین سرویس سایت ساز ساعت قبل مرکز فرهنگی هنری خلخال به مناسبت هفته ی پژوهش برناهای متعددی را با مراسم
گرامیداشت هفته پژوهش

برچسب ها باهفته پژوهش باپایگاه خبری شوشان شنبه دی ماه همایش اختتامیه هفته پژوهش و تجلیل ازفناوری ارتقاء درک
مسئولان نسبت به مباحث پژوهشی است و.

معرفی رشته مهندسی برق گرایش ها و کاربردهای آن بادانشکده فنی و ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﯽ ص ﯽ. آ ﻮزشم اارب ﻪ ﺳﺎزی ا ژی ﺳﺎﻤﺎن. ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺳﺎﻝ ﺳﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺎﺳﻮﺝ ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ

مشاوره بامقاله ای در خصوص تحقیق و پژوهش نیروی جوان کشور ما هم به مانند تمام کشورهای دنیا دارای نیروی بالقوه ی بسیار زیادی
در جهت تحقیق و پژوهش می باشد اما باید

میگنا باروز شمار هفته ی معرفی مشاغل 93 اعلام شد تجلیل از پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد در هفته پژوهش · ریزش مویروز شمار
هفته ي معرفي مشاغل اعلام شد. کد مطلب

رونمایی از 40 فناوری در هفته پژوهش/ معرفی 5 ایده برتر باایسنا تعداد رونمایی‌های هفته پژوهش سال یک مورد و در سال حدود مورد بوده است.
تجلیل از فعالان برتر

تشریح برناهفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی نرم افزار حسابرسي اعتبارات پژوهشي سال نسخه // · صدور مجوز راه
اندازی ششدکتر افشار معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در تشریح برنا
هفتهعلمی پژوهشی را در بخشهای گوناگون به جامعه ی دانشگاهی و پژوهشی معرفی
کنیم.

پژوهش چیست و پژوهشگر کیست؟ بستعالی. دبيرخانه دائمي ستاد ملی برگزاري مراسم هفته پژوهش و فناوري. پژوهش به
زبان سادهاين متن در قالب ده محور جنبه هاي عمده پژوهش و پژوهشگري را معرفي مي کند.
بديهي است که تبيين دقيق بحثي

کلیپ هفته پژوهش دانشگاه آزاد تاکستان باسال ۹۳ بارسانه ی خبری به مناسبت هفته پژوهش فیزیک رشته ریاضی چاپsleep in home xnxx mobi
انشای زیبایی با موضوع حفظ سلامت روان

پورتال-دانشکده پرستاری/مامایی-زیرپورتال دانشکده پرستاری روز سه شنبه مورخ // همزمان با آخرین روز از هفته ی پژوهش مراسمی به مناسبت
گرامیداشت هفته ی پژوهش

پورتال دانشگاه البرز/معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه در هفته ی به گزارش وب دا – صبح امروز مراسم گرامیداشت هفته ی پژوهش با حضور رئیس دفتر
توسعه فناوریدکتر غروی گزارش عملکردی از سال و شش ماهه اول سال ارائه کرد
و اظهار داشت تعداد کل

1393 ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري روز. ﺗﺎرﯾﺦ. ﺳﺎﻋﺖ. ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه. ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ. ﮐﺎرﮔﺎه. ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﯾﺎ
ﮐﺎرﮔﺎه. ﻣﺤﻞ. ﺑﺮﮔﺰاري. ﺸﻨﺒﻪ. ﮑ. ﯾ // .

به مناسبت بزرگداشت مراسم هفته پژوهش در سال جاری بااداخبر صفحه ی اصلی · پژوهش ها و تحقیقاتجلسه مشترک کارگروه پژوهش فناوري وتحول
اداري وستاد هفته پژوهش وفناوري استاناعضاء محترم کارگروه پژوهش و ستادهفته
پژوهش مورخ //درمحل

ﺳﺎل ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری 93 ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی باسازمان نوسازی ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم. آذر ﻣﺎه. ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي
ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻧﻮﺳﺎزي و . ﯽ. ﻋﮑﺎس. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ word. ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮدد . -. ﻧﺎم و ﻧﺎم. ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﻋﮑﺎس ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﮑﺲ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد.

نمایشگاه هفته پژوهش باخبروان به گزارش ایرنا عبادالله کامکار در مراسم افتتاح سومین نمایشگاه هفته پژوهش و
فناوری البرز که عصر سه شنبه در سالن آمفی

ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎﻣﻪ ی اﺻﻔﻬﺎن در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰار ﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه بامجله ایرانی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ. ﻲ. اﺻﻔﻬﺎن در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰار. ي. ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﺴﻌﻮد
ﻓﺮدوﺳ. ﻲ. ﻧﺠﻤﻪ ﺑﻬﻤﻦ ز. ﻳ. ﺎر. يferdosi at yahoo. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. //.
ﺗﺎرﻳﺦ اﺻﻼﺣﻴﻪ. //. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. //

برگزاری مراسم هفته پژوهش از تاریخ 23 الی 27 دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری بر نقش موثر روابط عمومی دانشگاه ها مراکز
پژوهشی و فناوری در اطلاع رسانی و اجرای

گزارشی از فعالیت های پژوهشی دوم ریاضی بادبیرستان پیام غدیر گزارش تصویری از کلاس آزمایش و پژوهش ترم تابستان دوم دبیرستان. در راستای
اهداف آموزشی پژوهش محور و تفکر خلاق

كارناهفته پژوهش و فناوری سال 93 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ﻫﻔﺘﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ روي اﺑﻌﺎد . ﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮري اﺳﺖ و
ﻣﺎ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ.

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی فراخوان طرح های پژوهشی مطالعاتی سال فقط اولویت های پژوهشی سال بافقط حمایت های
آموزشی سه ساله. ستاد توسعه علوم و

مشاهده رزوبادانشگاه یاسوج باعضو كمیته علمي هفته پژوهش استانباپژوهشگر برگزیده ی گروه فیزیک
دانشگاه یاسوج در هفته ی پژوهش سال های

هفته ی پژوهش بر هپژوهشگران مبارک پژوهش به معناي عام بررسي يا كاوشي سخت كوشانه و به معناي خاص تحقيق و
تجربه‌اي جامع با هدف‌ كشف

شرکت مرکز آموزش علمی-کاربردی خبرنگاران در نمایشگاه هفته مرکز آموزش علمی – کاربردی خبرنگاران امسال نیز همچون سال های گذشته در نمایشگاه
ویژه ی هفته ی پژوهش با رویکرداقتصاد

هفته پژوهش باkhouznews در اخبار خوزستان دبیر اجرایی ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری در خوزستان با اشاره بهراستای
همکاری های آموزشی و پژوهشی برقرار شد افزود انعقاد همکاریو پژوهشگر برتر
دانشگاه در سال گفت سیستم دانشگاهی.

خبر های حاضر بادبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی امام رضا ع طی مراسمی که به مناسبت هفته ی پژوهش روز پنجشنبه // با حضور مدیر عامل
محترم بنیاد فرهنگی رضوی جناب آقای

کتاب کارتفکّر و پژوهش ششم دبستان با1.32 مگابایت که دانش آموزان در حال گوش دادن به یک سخنرانی درباره ی تفکّر و پژوهش و فایده های آن
هستند؟تا هفته ی آینده در محیط زندگی خود دقّت کنید آیا چیزهایی می بینید که
علّت وقوع آن برای شما معلوم نیست؟ سه.

خانه ریاضیات شهرستان بروجن خانه ریاضیات بروجن به مناسبت هفته ی پژوهش و فناوری همایشی با عنوان ریاضیات
زیربنای پژوهش و فناوری در روز چهارشنبه

پیام تبریک به مناسبت هفته پژوهش گرامی باد. معاونت پژوهشی مدرسه علمیه الزهرا سلام الله علیها اردبیل. آذر ماه . پزوهش
هفته پژوهش

گزارش هفته پژوهش دبیرستان دخترانه سما-ناحیه 4 اهواز بااتحادیه به مناسبت هفتهی پژوهش سال تحصیلی – مراسمی در مدارس متوسطهی غیردولتی
دخترانه سما ناحیه اهواز

انجمنهای علمی باfarzanegan-noshahr //. یکشنبه //. یکشنبه //. یکشنبه // .
تشکیل کارگاه سایبری در هفته ی پژوهش.

به نام خداوند جان و خرد باکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گرامي داشت هفته ي پژوهش در کانون اهمیت دادن به رویکرد پژوهش مداري تقدیر از با
عنوان هاي اولويت هاي پژوهشی در سال

جهاد خود کفایی» ارتش جمهوری اسلامی ایران از بیانات رهبر معظّم همزمان با هفته‌ی پژوهشدر هشت فصلِ جهاد خودکفایی استقلال و قطع وابستگی
تحقیقات و پژوهش علم و دانش نوآوری

موضوعات پژوهشی پژوهش سرا در زمینه فیزیک موضوعات پژوهشی پژوهش سرا در زمینه فیزیک ویژه هفته پژوهشتا دوشنبه
آذرماه به پژوهش سرا ارسال نمایند .کردن زمینه ی رشد و شکوفایی دانش آموزان نوآور
و خلاق و تقویت روحیه ی پژوهش و فعالیتهای

حضور اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام در نمایشگاه دستاوردهای ساعت قبل برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته ی پژوهش در مدارس استان . وی تصریح کرد
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری . رشد اقتصادی منفی بود اما در سال
رشد اقتصادی مثبت شد.


هفته ی پژوهش روز شمار هفته پژوهش سال باشیپوور ساعت قبل میگنا باروز شمار هفته ی معرفی مشاغل اعلام شد هساله يكم تا هفتم ارديبهشت هفته معرفي مشاغل به دانش تاریخ هفته پژوهش اعلام شد باخبرگزاری فارس خبرگزاري فارس هفته پژوهش و فناوري در سال جاري در تاريخ تا دي ماه برگزار مي‌شود. دانشگاه لرستان باهفته پژوهش و فناوری در هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه لرستان از غرفه ی میراث فرهنگی لرستان رونمایی شد. به گفته کارشناس موسسه هفتهدر هفته‌ی پژوهش موسسه هفته همراه شما در سالسال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادیبه منظور تجلیل از امور پژوهشی و تحقیقاتی هفته آخر آذرماه به عنوان هفته پژوهش نام‌گذاری مجموعه پوستر با موضوع هفته‌ی پژوهش. شما به نمایشگاه هفته ی پژوهش در نمایشگاه بین المللی تهران بین المللی تهران است. این نمایشگاه به مناسبت هفته ی پژوهش برگزار شده است . تاریخ برگزاری تا آذر ماه . به مناسبت هفته ی پژوهشبازدید از نمایشگاه هفته ی پژوهش و به مناسبت هفته ی پژوهشبازدید از نمایشگاه هفته ی پژوهش و فناوری استان گیلان . هفته پژوهش پژوهش لرستان 10 مطلب با موضوع «هفته پژوهش هفته پژوهش در ثبت شده است بابه مطالعه تحقیق و پژوهش اهمیت بدهید. بولتن تصویری هفته پژوهش بادانشگاه فرهنگیان پردیس امام نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان استان گلستانگزارش تصویری هفته پژوهش پردیس های استان گلستان-آذر . رئیس کمیته ی پشتیبانی هفته ی پژوهش رمضانعلی اسفندیاری . سخنان آقای دکتر سراج زاده معاون محترم پژوهشی در مراسم نکوداشت دکتر سید حسین سراج زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در مراسم نکوداشت هفته ی پژوهش دانشگاه خوارزمی با عرض تسلیت بهاهم فعالیت های مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال و هفته پژوهش مبارک باد باآپارات مجتبی فتحی زاده این نماهنگ را به مناسبت هفته پژوهش تقدیم دانش پژوهان شهرستان بناب مخصوصاً معاونت پژوهش باهفته پژوهش باپایان دستور جلسه 0 بامعاونت همکاران محترمهمانگونه که مستحضرید هساله در هفته آخر آذر ماه که مزین به هفته ی پژوهش می باشد سازمان ها ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮراﺳﮕﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺳﻤﺎ دﺧﺘﺮاﻧﻪ آ باآموزشکده دخترانه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮوه. ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽي ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻔﺘﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ وﻓﻨﺎوري. دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. و اﺳﺎﺗﯿﺪ. اﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و. ﻓﻨﺎوري . ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ. ﻣﯿﻨﺎ رﻫﺒﺮي. آﻣﻮزﺷﮑﺪه دﺧﺘﺮاﻧﻪ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ. ورد هفته پژوهش بارز بلاگ بامتف ترین سرویس سایت ساز ساعت قبل مرکز فرهنگی هنری خلخال به مناسبت هفته ی پژوهش برناهای متعددی را با مراسم گرامیداشت هفته پژوهش برچسب ها باهفته پژوهش باپایگاه خبری شوشان شنبه دی ماه همایش اختتامیه هفته پژوهش و تجلیل ازفناوری ارتقاء درک مسئولان نسبت به مباحث پژوهشی است و. معرفی رشته مهندسی برق گرایش ها و کاربردهای آن بادانشکده فنی و ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﯽ ص ﯽ. آ ﻮزشم اارب ﻪ ﺳﺎزی ا ژی ﺳﺎﻤﺎن. ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺳﺎﻝ ﺳﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺎﺳﻮﺝ ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ مشاوره بامقاله ای در خصوص تحقیق و پژوهش نیروی جوان کشور ما هم به مانند تمام کشورهای دنیا دارای نیروی بالقوه ی بسیار زیادی در جهت تحقیق و پژوهش می باشد اما باید میگنا باروز شمار هفته ی معرفی مشاغل اعلام شد تجلیل از پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد در هفته پژوهش · ریزش مویروز شمار هفته ي معرفي مشاغل اعلام شد. کد مطلب رونمایی از 0 فناوری در هفته پژوهش معرفی ایده برتر باایسنا تعداد رونمایی‌های هفته پژوهش سال یک مورد و در سال حدود مورد بوده است. تجلیل از فعالان برتر تشریح برناهفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی نرم افزار حسابرسي اعتبارات پژوهشي سال نسخه · صدور مجوز راه اندازی ششدکتر افشار معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در تشریح برنا هفتهعلمی پژوهشی را در بخشهای گوناگون به جامعه ی دانشگاهی و پژوهشی معرفی کنیم. پژوهش چیست و پژوهشگر کیست؟ بستعالی. دبيرخانه دائمي ستاد ملی برگزاري مراسم هفته پژوهش و فناوري. پژوهش به زبان سادهاين متن در قالب ده محور جنبه هاي عمده پژوهش و پژوهشگري را معرفي مي کند. بديهي است که تبيين دقيق بحثي کلیپ هفته پژوهش دانشگاه آزاد تاکستان باسال 93 بارسانه ی خبری به مناسبت هفته پژو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *