هفته ی پژوهش در مدارس

هفته ی پژوهش در مدارس - 88
هفته ی پژوهش در مدارس - 44
هفته ی پژوهش در مدارس - 90
هفته ی پژوهش در مدارس - 83
هفته ی پژوهش در مدارس - 28
هفته ی پژوهش در مدارس - 45
هفته ی پژوهش در مدارس - 92
هفته ی پژوهش در مدارس - 94


هفته ی پژوهش در مدارس

جمع¬بندی پیشنهادات مدارس درباره برنامه¬های هفته پژوهش همراه با اجرای هماهنگ کارهای پژوهشی در مدارس علمیه در هفته پژوهش . تعطیلی کلاسها ی درس در
روز پژوهش و انجام فعالیتهای زیر.

برگزاری نمایشگاه پژوهش و دست آوردهای دانش آموزان در مدرسه امروز دوشنبه در هفته پژوهش مدرسه ی ما به پرپایی نمایشگاهی از دست آوردهای دانش
آموزان اقدام کرد. این نمایشگاه قراراست با

کارگاه پژوهش بادبستان پسرانه شهادت منطقه 5 تهران گزارش اهم فعالیت های پژوهش در هفته پژوهشدر مدارس بیان ویژگیهای یک پژوهشگر
موفق جهت توسعه و اشاعه ی فرهنگ پژوهش و-نواخته شدن زنگ پژوهش در مدرسه و ارائه
ی طرح های عملی برتر دانش آموزان در هر

آموزش ابتدایی بارئوس برناهای دبستان در هفته ی پژوهش رئوس برناهای دبستان در هفته ی پژوهش. برگزاری نمایشگاه آثار پژوهشی
برگزاری نمایشگاه کتاب انتشارنشریه و

گزارش عملکرد «هفته پژوهش» پژوهش سرا ی دانش آموزی باقرالعلوم تهیه ی تراکت های تبلیغاتی وپیام هفته پژوهش وارسال آن به کلیه مدارس. پیوست
شماره حمایت ازبرگزاری همایش ایده

مدارس بارسا در تقویم مدارس در کارگاه علمی به مناسبت هفته ی پژوهش کارگاه علمی به مناسبت هفته ی پژوهش . تقویم مدارس. مهر . ش ی د س چ پ ج.

نمایشگاه پژوهش های دانش آموزی در دبستان شهدای خرمشهر با تصاویر دانش روز به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاه فعالیت های پژوهشی دانش آموزان مدرسه
شهدای خرمشهر در ناحیه ۳

آموزش ابتدایی خانه دوم خانه دانش بازنگ پژوهش در مدارس نواخته می‌شود زنگ پژوهش در مدارس نواخته مي‌شودبنابراين گزارش آموزش و پرورش در هفته پژوهش
از پژوهشگر برگزيده دانشجوي برگزيده پژوهشدر اين دوره شالوده و پايه ي
رفتاري و درسي دانش آموزان ساخته مي شود .

آغاز مراسم هفته پژوهش با نواختن زنگ پژوهش در مدارس آغاز مراسم هفته پژوهش با نواختن زنگ پژوهش در مدارس به گزارش خبرنگار «پژوهشيدر
خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا

مرکز منآمل باهفته ی پژوهش کانون پرورش فکری آمل به مناسبت هفته ی پژوهش با دعوت از مدارس و حضور دانش آموزان
ویژه برناای را به این مناسبت در زمینه

دبیرستان دخترانه «فرهنگ» سما 3 دزفول بابازدید هفته پژوهش دبیرستان دخترانه «فرهنگدر سما دزفول بابازدید هفته پژوهش دبیرستان فرهنگ با
اخبار و گزارشاتبازدیدهای هفته ی پژوهش.

دبیرخانه کمیته پژوهشی باگزارش اقدامات انجام یافته هفته پژوهش به صدا در آوردن زنگ پژوهش درکلیه مدارس – نمادین در مجتمع آموزشی و پرورشی قلابر.
. برگزاری اولینگزارش اقدامات انجام یافته ی هفته پژوهش در شورای آموزش و پرورش
شهرستان شناسایی نیروهای با مدرک

برناهای هفته پژوهش آموزش و باپورتال اداره كل آموزش و پرورش طی جلسه ی شورای هماهنگیفقط آذر ماه خبر داد و افزود در این روز از چهره های پژوهشی
برتر مدارس تجلیل می شود.وی همچنین افزود در طول هفته ی پژوهش کارگاه های آموزشی
اقدام پژوهی و پژوهش در

فعالیت های هفته ی پژوهش مدرسه شاهد بهار ایمان زنجان آذر در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز پژوهش نامگذاری شده است.

درس پژوهی در هفته ی پژوهش اجرا می شود باسبزوار نیوز سبزوار نیوز/معاون پژوهش و برناریزی نیروی انسانی مديريت آموزش و پرورش
سبزوار از اجرای درس پژوهی در

بزرگداشت هفته پژوهش در مراکز استان باکانون پرورش فکری مدارس مختلف بود و توانست آنها را با کتابهای مرجع آشنا کند.به مناسبت هفته ی
پژوهش در مرکز ۴ ویژه برناای با هدف معرفی این ایام بر پاشد.راجع به واژه ی پژوهش
و اهمیت آن صحبت شد.

هفته ی پژوهش در مرکز نمین، گرامی داشته شد. بامطالب مرتبط اعضا و مربیان مرکز نمین در هفته ی پژوهش به اجرای فعالیتهای علمی و پژوهشی
پرداختند. از مورخه یو کارگاه های پژوهشی با موضوعات مختلف علمی با حضور دانش
آموزان مدارس مختلف برگزار کردند. از جمله

هفته پژوهش در مدارس ابتدایی باشیپوور ساعت قبل آموزش ابتدایی بارئوس برناهای دبستان در هفته ی پژوهش رئوس برناهای دبستان در
هفته ی پژوهش. برگزاری

برگزاری صبحگاه پژوهش و آغاز برناهای هفته پژوهش در مدارس در ادااین مراسم دانش آموزان با اجرای سرود ارائه ی خلاصه ای از یک پژوهش پخش
کلیپ وآغاز هفته پژوهش

گزارش هفته ی پژوهش دبستان دخترانه ی سپهر باسامانه پژوهشی سامانه پژوهشی مدارس محله فرمانیه باگزارش هفته ی پژوهش دبستان دخترانه ی سپهر با
وبلاگ فعالیتهای

عصر ما در به بهانه‌ای هفته ی پژوهش و فناوری و نواختن زنگ پژوهش هفته پژوهش و نواختن نمادین زنگ پژوهش در مدارس نباید در همین مرحله متوقف شود و به
صورت مستمر و به عنوان

همایش های هفته پژوهش ي ورود. ﺑﺎ ﺳـﺮﮔﺮوه. ﻫـﺎي. ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اوﻟﻴﺎي داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﺪارس ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮانِ ارﺟﻤﻨﺪ اﻳﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه.
ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪ . -ي ﻛﻤﻴﺘـﻪ. ي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. رﻳـﺰي آﻣﻮزﺷـﮕﺎه ﺷـﻮراي. ﻣﺪرﺳﻪ. را در اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ
ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻣﻮﺿـﻮعِ. « ﻣﺪرﺳـﻪ. ي ﭘـﮋوﻫﺶ.

سومین مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته ی پژوهش برگزار میگردد پس از برگزاری دو مسابقه ویژه غدیر خم و کتاب آفتاب در مصاف حوزه علمیه حضرت
قاسم بن الحسنعلیهماالسلام اقدام به

دبیرستان پسرانه ابن سینا در سامانه یکپارچه مدیریت مدارس پورتال وب سایت ویژه مدارس هوشمند هوشمندسازی مدارس کشور با نرم افزار همکلاسی.

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در مدارس زنجان مراسم نمادین هفته پژوهش در دبیرستان دوره ی اول مولوی زنجان برگزار شد . به گزارش
شبکه اطلاع رسانی راه

در هفته پژوهش در واحدهای سما چه گذشت؟ باسازمان سما آموزشکده ها و مدارس سما سراسر کشور به مناسبت گرامی داشت هفته پژوهش نمایشگاه ها
مسابقات و مراسم های

شرح وظایف رابطین پژوهش مدارس باپژوهش سرای دانش آموزی دکتر ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ راﺑﻄﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪارساﺟﺮاي ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻔﺘﻪ. ي ﭘﮋوﻫﺶ. -. اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻠﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ي
آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﺑﺮﺗـﺮ.

آموزش و پرورش کلاردشت باچالش های پژوهشی باتشکیل کمیته ی تحقیق و پژوهش در سطح مدارس با وظایف مشخص. بافعال نمودن
برناهای معلم پژوهنده اقدام پژوهی بابرناریزی جهت اجرای مطلوب هفته ی پژوهش
در مدرسه. بامعرفی فردی علاقمند به تحقیق

مدارس ابتدایی امام حسینع بیرجند هفته پژوهش و بازدید از کانون هفته پژوهش و بازدید از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان-دبستان دخترانه دوره ی
دوم. ادامطلب تاریخ ارسال دوشنبه

بازدید مدارس از پژوهش سرا پژوهش سرای دانش آموزی رازی بااستفاده مدارس از آزمایشگاه ها…بازديد مدارس از پژوهش
سرافلش خور.از تحقیقات دانش آموزان و همکاران در هفته ی پژوهش در محل پژوهش سرا و
بازدید مدارس از آن .

وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 1 بادانشگاه زنجان ٦. ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ٨. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻔﺘﻪ ﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ١١ با ﺻـﺪﻭﺭ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺁﻣـﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺑﺼﺪﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺯﻧﮓ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭﺑﻪ. ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺯﻧﮓ

آذر ۱۳۹۲ باکانون پرورش فکری کودکان و نو جوانان در برنای پژوهش و تحقیق دانش آموزان پسر آنقدر به تحقیق علاقمند شدند که قرار شد
موضوعی دیگر در هفته ی آینده مورد

حضور سفیران مغز و شناخت در مدارس و پژوهش سراهای سراسر کشور همزمان با هفته‌ی سلامت روان سفیران مغز و شناخت جهت معرفی علوم و فناوری‌های
شناختی در بیش از ۷۰ مدرسه و

هفته دوم اسفند 1390 باضرورت و اهمیت تحقیق و پژوهش باblogfa پژوهش در مدرسه گامی برای پرورش. پژوهش در وجود روابط صمیمانه و دوستانه در
سایه ی پژوهش های کلاسی و مدرسه ای .در مدارس . توجه به کرامت و منزلت انسان ها در
سایه ی توجه به تلاش ها و یادگیری بهتر .

مشاوره بامقاله ای در خصوص تحقیق و پژوهش نیروی جوان کشور ما هم به مانند تمام کشورهای دنیا دارای نیروی بالقوه ی بسیار زیادی
در جهت تحقیق و پژوهش می باشد اما باید

درس پژوهی در هفته ی پژوهش اجرا می شود در مجله اینترنتی سبزوارنگار درس پژوهی در هفته ی پژوهش اجرا می شودوی هفته ی پژوهش را از ۲۲ آذر تا ۲۹ آذر ماه
بیان کرد و اداداد برگزاری مسابقهاین مسؤول اجرای پژوهش به روز و آنلاین در مدارس
برای دانش آموزان را یاد آور

ج پژوهش وتحقیقات به مدارس. و جمع بندی. وتجزیه وتحلیل نتایج. در. کمیته ی پژوهشی منطقه -. تاکید
بر . قبل از شروع هفته ی پژوهش. -.

برگزاری نشست به مناسبت فرا رسیدن هفته ی پژوهش به مناسبت فرا رسیدن هفته ی پژوهش و همچنین بزرگداشت وحدت حوزه و دانشگاه
نشستی با عنوان موعظات و

مدرسه علمیه حضرت خدیجه س باهمایش و فراخوان طبق برنای هر ساله واحد پژوهش مدرسه علميه ی حضرت خديجه سلام الله عليها در هفته
ی پژوهش مورخ // اقدام به برگزاری

خلاصه ای از فعالیت های پژوهش سرای پویندگان شهربابک حضور وسخنرانی در صبحگاه مدارس و تبیین اهداف برناها ی پژوهش سرا وامتیازات
افراد پژوهشگر برایتدارک یک نمایشگاه از دست سازهای دانش آموزان در هفته ی
پژوهش با هدف تهیه وساخت وسایل کمک آموزشی مورد

نمونه کارهای پژوهشی دبستان علم برتر در اخبار مدرسه مقاله مشاور–فقط هفته ی سلامت –نمونه کارهای پژوهشی
دبستان علم برتر.

اهم فعالیت های انجام شده در هفته پژوهش در مدرسه راهنمایی شهدای باغ -تشکیل ستاد ویژه ی هفته ی پژوهش -نصب تراکت پوستر و روزنادیواری با
محوریت پژوهش بر روی

اقدامات انجام شده در هفته پژوهش بادبستان پسرانه غیر دولتی سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱. هفته پژوهش تاریخ لغایت آذر ماه است. در این
هفته با توجه به بخشنای مربوطه در مورد

برگزاری نشست پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش در مدرسه علمیه امام به گزارش واحد پژوهشی مدرسه علمیه امام حسن مجتبیعلیه السلام به مناسبت هفته
پژوهش نشست علمی

برنامه‌های هفته پژوهش آموزش و پرورش خوزستان تشریح شد باایسنا وی افزود در هفته پژوهش برنادر آموزش و پرورش استانزنگ نمادین استانی هفته
پژوهش در مدارس تصریح کرد همکاری مستمر .isna. All rights reserved
۱۳۹۵ آذر. ش. ی. د. س. چ.

اهمیت پژوهش های کالس درس سرمقالة اين شماره را به مناسبت ماه آذر و هفتة پژوهش به موضوع پژوهش در مدرسه و. کالس
درس اختصاص داده ايم.دربارة اهمیت پژوهش های کالسی و مدرسه ای يادآوری اين نکته
ضروری است که هیچ. برنامة درسی بدون

مدرسه پژوهشی بازنگ پژوهش با توجه به رویکرد و زمینه های موجود در حوزه ی پژوهش مدارس برخی از مدارس علاقمند به
داشتن برناهای آموزشی و پژوهشی جذاب و متناسب با وقت خودشان در هفته می باشند
برهمین اساس کارشناسان زنگ پژوهش طرح

رنگین کمان پژوهشمجموعه کتاب های پژوهش در مدرسه3 توضیحات در هفته ی پژوهش سال از سوی انتشارات مدرسه با توجه به کمبود و
نیاز گسترده ای که در زمینه ی منابع معتبر

هفته پژوهش گرامی باد بادانشگاه صنعتی ارومیه بامعاونت آموزشی و امور پژوهشی و فناوری هفته پژوهش گرامی باد اگر روش های صحیح تحقیق را
بدانیم و آن را درباره ی علوم مختلف به کار

دریافت فایل گزارش هفته پژوهش گزارش هفته پژوهش. دبیرستانی. همه. جانبه برکسی پوشیده نیست تحقیق و
پژوهش. شاه. راه ورود به خودکفایی و استقالل همه.

صدای معلم در موانع و راهکارهای گسترش فرهنگ پژوهش و پژوهش محوری موانع و راهکارها ی گسترش فرهنگ پژوهش و پژوهش محوری مقدمه در قرآن بیش از بار
به امر پژوهش توصیه

مؤسسه فرهنگی آموزشی تزکیه باکمیته پژوهش کمیته ی پژوهشی موسسه ی فرهنگی آموزشی تزکیه در صدد است تا • با ارائه ی
تعریفهای پژوهشی را از قالب یک زنگ در هفته به هی اوقات آموزشی ساری و جاری
نماید .از این دیدگاه ها پرداخته و در صورت نیاز مدارس و یا مراکز فرهنگی در اختیار
قرار دهد .

سلام فسا بابرناهای کانون پرورش فکری فسا در هفته پژوهش دلم میخواد با صدای بلند هفته پژوهش رو به شما تبریک بگم.گزارش تصویری زنگ
بازگشایی مدارس در فسابرگزاری مسابقه ی شهر فرنگ کتاب در این برناکتاب
هایی در اختیار اعضا و

سخنرانی رئیس در نماز جمعه به مناسبت هفته پژوهش سخنرانی رئیس در نماز جمعه به مناسبت هفته پژوهش.در تحقیق هر سه جنبه ی احساس
حافظه و قوه ی تخیل فعال می شوند.

موضوعات پژوهشی پژوهش سرا در زمینه فیزیک باپورتال مدارس اداره موضوعات پژوهشی پژوهش سرا در زمینه فیزیک ویژه هفته پژوهشموضوعات پژوهشی
دانش آموزی ویژه هفته پژوهشمدرسه در پایان سال تحصیلی گزارش سالانه ی عملکرد
انجمنها را در اختیار پژوهش سرا قرار میدهد.

گزارش هفته كتاب و كتابخوانی استان اردبیل باكتابخانه ی اجراي مسابقات مختلف پژوهشي و ادبي و پرسش مهردر مدارس همزمان با هفته كتاب
اختصاص موضوع انشاي كلاس هاي آموزشي به

استفاده از ظرفیت نمایشگاه هفته ی پژوهش برای تجاری سازی ایده ها علیرضا رشیدیان گفت هفته ی پژوهش فرصت مناسبی برایاجرای مانور زلزله در
مدارس فارس با عکس

پژوهش بادبیرستان سبحان کمیته ی پژوهش مرکب از ریاست محترم دبیرستان معاونین مسئولین پایه ها مسئول
واحد پژوهش و نمایندگانبه عبارت دیگر امر هدایت ارائه نکات اصلی هر درس در طول
سال تحصیلی با هفته های پژوهشی است.

تربت جامبابرگزاری مطلوب هفته پژوهش باپایان دستور جلسه 94/9/30 با عنایت به نزدیک شدن به هفته ی پژوهش – آذرماه برای برگزاری مطلوب هفته ی
باارسال نسخه ای از پژوهش های انجام شده در سال قبل به مدارس برای ایجاد انگیزه در
همکاران و دانش آموزان.


هفته ی پژوهش در مدارسجمع¬بندی پیشنهادات مدارس درباره برنامه¬های هفته پژوهش همراه با اجرای هماهنگ کارهای پژوهشی در مدارس علمیه در هفته پژوهش . تعطیلی کلاسها ی درس در روز پژوهش و انجام فعالیتهای زیر. برگزاری نمایشگاه پژوهش و دست آوردهای دانش آموزان در مدرسه امروز دوشنبه در هفته پژوهش مدرسه ی ما به پرپایی نمایشگاهی از دست آوردهای دانش آموزان اقدام کرد. این نمایشگاه قراراست با کارگاه پژوهش بادبستان پسرانه شهادت منطقه تهران گزارش اهم فعالیت های پژوهش در هفته پژوهشدر مدارس بیان ویژگیهای یک پژوهشگر موفق جهت توسعه و اشاعه ی فرهنگ پژوهش و-نواخته شدن زنگ پژوهش در مدرسه و ارائه ی طرح های عملی برتر دانش آموزان در هر آموزش ابتدایی بارئوس برناهای دبستان در هفته ی پژوهش رئوس برناهای دبستان در هفته ی پژوهش. برگزاری نمایشگاه آثار پژوهشی برگزاری نمایشگاه کتاب انتشارنشریه و گزارش عملکرد «هفته پژوهش» پژوهش سرا ی دانش آموزی باقرالعلوم تهیه ی تراکت های تبلیغاتی وپیام هفته پژوهش وارسال آن به کلیه مدارس. پیوست شماره حمایت ازبرگزاری همایش ایده مدارس بارسا در تقویم مدارس در کارگاه علمی به مناسبت هفته ی پژوهش کارگاه علمی به مناسبت هفته ی پژوهش . تقویم مدارس. مهر . ش ی د س چ پ ج. نمایشگاه پژوهش های دانش آموزی در دبستان شهدای خرمشهر با تصاویر دانش روز به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاه فعالیت های پژوهشی دانش آموزان مدرسه شهدای خرمشهر در ناحیه 3 آموزش ابتدایی خانه دوم خانه دانش بازنگ پژوهش در مدارس نواخته می‌شود زنگ پژوهش در مدارس نواخته مي‌شودبنابراين گزارش آموزش و پرورش در هفته پژوهش از پژوهشگر برگزيده دانشجوي برگزيده پژوهشدر اين دوره شالوده و پايه ي رفتاري و درسي دانش آموزان ساخته مي شود . آغاز مراسم هفته پژوهش با نواختن زنگ پژوهش در مدارس آغاز مراسم هفته پژوهش با نواختن زنگ پژوهش در مدارس به گزارش خبرنگار «پژوهشيدر خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا مرکز منآمل باهفته ی پژوهش کانون پرورش فکری آمل به مناسبت هفته ی پژوهش با دعوت از مدارس و حضور دانش آموزان ویژه برناای را به این مناسبت در زمینه دبیرستان دخترانه «فرهنگ» سما دزفول بابازدید هفته پژوهش دبیرستان دخترانه «فرهنگدر سما دزفول بابازدید هفته پژوهش دبیرستان فرهنگ با اخبار و گزارشاتبازدیدهای هفته ی پژوهش. دبیرخانه کمیته پژوهشی باگزارش اقدامات انجام یافته هفته پژوهش به صدا در آوردن زنگ پژوهش درکلیه مدارس – نمادین در مجتمع آموزشی و پرورشی قلابر. . برگزاری اولینگزارش اقدامات انجام یافته ی هفته پژوهش در شورای آموزش و پرورش شهرستان شناسایی نیروهای با مدرک برناهای هفته پژوهش آموزش و باپورتال اداره كل آموزش و پرورش طی جلسه ی شورای هماهنگیفقط آذر ماه خبر داد و افزود در این روز از چهره های پژوهشی برتر مدارس تجلیل می شود.وی همچنین افزود در طول هفته ی پژوهش کارگاه های آموزشی اقدام پژوهی و پژوهش در فعالیت های هفته ی پژوهش مدرسه شاهد بهار ایمان زنجان آذر در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز پژوهش نامگذاری شده است. درس پژوهی در هفته ی پژوهش اجرا می شود باسبزوار نیوز سبزوار نیوزمعاون پژوهش و برناریزی نیروی انسانی مديريت آموزش و پرورش سبزوار از اجرای درس پژوهی در بزرگداشت هفته پژوهش در مراکز استان باکانون پرورش فکری مدارس مختلف بود و توانست آنها را با کتابهای مرجع آشنا کند.به مناسبت هفته ی پژوهش در مرکز 4 ویژه برناای با هدف معرفی این ایام بر پاشد.راجع به واژه ی پژوهش و اهمیت آن صحبت شد. هفته ی پژوهش در مرکز نمین، گرامی داشته شد. بامطالب مرتبط اعضا و مربیان مرکز نمین در هفته ی پژوهش به اجرای فعالیتهای علمی و پژوهشی پرداختند. از مورخه یو کارگاه های پژوهشی با موضوعات مختلف علمی با حضور دانش آموزان مدارس مختلف برگزار کردند. از جمله هفته پژوهش در مدارس ابتدایی باشیپوور ساعت قبل آموزش ابتدایی بارئوس برناهای دبستان در هفته ی پژوهش رئوس برناهای دبستان در هفته ی پژوهش. برگزاری برگزاری صبحگاه پژوهش و آغاز برناهای هفته پژوهش در مدارس در ادااین مراسم دانش آموزان با اجرای سرود ارائه ی خلاصه ای از یک پژوهش پخش کلیپ وآغاز هفته پژوهش گزارش هفته ی پژوهش دبستان دخترانه ی سپهر باسامانه پژوهشی سامانه پژوهشی مدارس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *