هفته پژوهش کرمان

هفته پژوهش کرمان - 50
هفته پژوهش کرمان - 40
هفته پژوهش کرمان - 33
هفته پژوهش کرمان - 15
هفته پژوهش کرمان - 63
هفته پژوهش کرمان - 71
هفته پژوهش کرمان - 80
هفته پژوهش کرمان - 20
هفته پژوهش کرمان - 93


هفته پژوهش کرمان

نمایشگاه دانش و پژوهش ناجا در کرمان برپا می شود باخبرگزاری مهر نمایشگاه دانش و پژوهش ناجا در کرمان برپا می شود. هفته پژوهش. شناسهٔ خبر
بایکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵

تشریح فعالیت های واحد کرمان در هفته پژوهش/طیاریباایسکانیوز معاون پژوهش و فناوری واحد کرمان دانشگاه آزاد اسلامی از فعالیت هایی در مانند انتخاب و
معرفی پژوهشگران

برگزاری سمینار هفته پژوهش در شرکت آب منطقه ای کرمان سمیناری به مناسبت هفته پژوهش در محل تالار کرجی شرکت آب منطقه ای برگزار گردید
. در تاریخ یکشنبه // سمیناری در

برناهای هفته پژوهش اعلام شد. باحوزه علمیه کرمان به گزارش اداره اطلاع رسانی معاونت پژوهش حوزه علمیه استان کرمان حجت‌الاسلام
والمسلمین انجم شعاع دبیر

تشریح فعالیت های واحد کرمان در هفته پژوهش/طیاری ساهاباآکابانو معاون پژوهش وزارت علوم تلاش می کنیم تا هفته پژوهش فقط تشریفاتی نباشد.
مدیرکل امور فناوری وزارت علوم از برگزیدگان

برناهفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان استان کرمان در پردیس شهید فایل های ضمیمه. docx برناهفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان استان کرمان حجم فایل
. KB

از21 پژوهشگر دانش آموزی و32 معلم پژ رئیس ستاد هفته پژوهش پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان كرمانرئيس ستاد هفته پژوهش وزارت آموزش و
پرورش گفت در هفته

ایرنا باهفته پژوهش در مراکز آموزش عالی کشور برگزار می شود کرمان باایرنا بامدیرکل روابط عمومی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه
هفته پژوهش یکی از

فرهنگیان کرمان باهفته پژوهش در دانشگاه فرهنگیان برچسب‌ها فراخوان هفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان هفته پژوهش در دانشگاه فرهنگیان
پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان

آغاز هفته پژوهش. باانجمن کتابداری و اطلاع رسانی باشاخه کرمان همزمان با هفته پژوهش آیین تجلیل از پژوهشگران برتر در مرکز همایش های کتابخا
ملی برگزار شد. هفته پژوهش فرصت

اعلام برناهای مدیریت منطقه جنوب شرق کشور کرمان در هفته پژوهش به گزارش روابط عمومي مديريت كرمان در آستانه فرار رسيدن هفته پژوهش حجت السلام
محمود آبادي به تشريح اهم ويژه برناهاي

حوزه نیوز برگزاری کرسی های نظریه‌پردازی در حوزه کرمان حوزه/ معاون پژوهش حوزه علمیه استان کرمان با تشریح برناهای هفته پژوهش از
برگزاری کرسی های نظریه

گروه آموزشی و پژوهشی سواد رسانه ای آموزش و پرورش استان کرمان راه منتشر شده در هفته گروه آموزشی و پژوهشی سواد رسانه ای آموزش و پرورش
استان کرمان راه اندازی

حضور پارک علم و فناوری استان کرمان در پانزدهمین نمایشگاه هفته به مناسبت هفته پژوهش و فناوری آخرین دستاوردهای شرکت‌های فناور استان کرمان در
غرفه پارک علم و فناوری استان کرمان در

حضور فعال شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نمایشگاه هفته همزمان با هفته پژوهش شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان در نمایشگاه دستاوردهای
پژوهشی دانشگاهها که در

Fars News Agency برنامه‌های هفته پژوهش در کرمان تشریح شد توسط مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری کرمان؛ برنامه‌های هفته پژوهش در کرمان تشریح
شد خبرگزاری فارس

دانشگاه فرهنگیان کرمان در پردیس خواهران به مناسبت هفته پژوهش هفته پژوهش دانشگاه فرهنگيان پرديس شهید باهنر کرمان افتتاحیه هفته پژوهش پنج
شنبه ساعت -ارائه کارگاهها

شاهکار دانش آموزان کرمانی در اخذ رتبه های برتر پژوهشی برناریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان کرمان گفت هم زمان با هفته
پژوهش دانش آموزان کرمانی در

هفته پژوهش باایسنا معاون پژوهشی دانشگاه شهرکرد عنوان کرد برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری در استان
چهارمحال و بختیاری در پنج حوزه . راه‌اندازی کلینیک مشاوره کارآفرینی در پیام نور
کرمان اقدامی برای تجاری‌سازی علم است.

خبرگزاری تسنیم بانمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی با محوریت دانشگاه آزاد اسلامی و همکاری
جمعی از دستگاه های

پژوهش سرای اندیشه كوهبنان بااعلام برناهای هفته پژوهش استان کرمان جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲. اعلام برناهاي هفته پژوهش استان کرمان. از سوي معاون
پژوهش برناريزي و نيروي انساني اداره كل

برچسب ها باهفته پژوهش باباشگاه خبرنگاران جوان دبیرکل ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری از برپایی نمایشگاه هفته . صفحه
نخست روزنااستان‌ کرمان شنبه آذر ماه.

برنامه‌های هفته پژوهش در کرمان اعلام شد برناهفته پژوهش در استان کرمان در کارگروه تخصصی پژوهش و فناوری اعلام شد.


هفته پژوهش کرماننمایشگاه دانش و پژوهش ناجا در کرمان برپا می شود باخبرگزاری مهر نمایشگاه دانش و پژوهش ناجا در کرمان برپا می شود. هفته پژوهش. شناسهٔ خبر بایکشنبه 14 آذر 1395 تشریح فعالیت های واحد کرمان در هفته پژوهشطیاریباایسکانیوز معاون پژوهش و فناوری واحد کرمان دانشگاه آزاد اسلامی از فعالیت هایی در مانند انتخاب و معرفی پژوهشگران برگزاری سمینار هفته پژوهش در شرکت آب منطقه ای کرمان سمیناری به مناسبت هفته پژوهش در محل تالار کرجی شرکت آب منطقه ای برگزار گردید . در تاریخ یکشنبه سمیناری در برناهای هفته پژوهش اعلام شد. باحوزه علمیه کرمان به گزارش اداره اطلاع رسانی معاونت پژوهش حوزه علمیه استان کرمان حجت‌الاسلام والمسلمین انجم شعاع دبیر تشریح فعالیت های واحد کرمان در هفته پژوهشطیاری ساهاباآکابانو معاون پژوهش وزارت علوم تلاش می کنیم تا هفته پژوهش فقط تشریفاتی نباشد. مدیرکل امور فناوری وزارت علوم از برگزیدگان برناهفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان استان کرمان در پردیس شهید فایل های ضمیمه. docx برناهفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان استان کرمان حجم فایل . KB از پژوهشگر دانش آموزی و معلم پژ رئیس ستاد هفته پژوهش پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان كرمانرئيس ستاد هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش گفت در هفته ایرنا باهفته پژوهش در مراکز آموزش عالی کشور برگزار می شود کرمان باایرنا بامدیرکل روابط عمومی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه هفته پژوهش یکی از فرهنگیان کرمان باهفته پژوهش در دانشگاه فرهنگیان برچسب‌ها فراخوان هفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان هفته پژوهش در دانشگاه فرهنگیان پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان آغاز هفته پژوهش. باانجمن کتابداری و اطلاع رسانی باشاخه کرمان همزمان با هفته پژوهش آیین تجلیل از پژوهشگران برتر در مرکز همایش های کتابخا ملی برگزار شد. هفته پژوهش فرصت اعلام برناهای مدیریت منطقه جنوب شرق کشور کرمان در هفته پژوهش به گزارش روابط عمومي مديريت كرمان در آستانه فرار رسيدن هفته پژوهش حجت السلام محمود آبادي به تشريح اهم ويژه برناهاي حوزه نیوز برگزاری کرسی های نظریه‌پردازی در حوزه کرمان حوزه معاون پژوهش حوزه علمیه استان کرمان با تشریح برناهای هفته پژوهش از برگزاری کرسی های نظریه گروه آموزشی و پژوهشی سواد رسانه ای آموزش و پرورش استان کرمان راه منتشر شده در هفته گروه آموزشی و پژوهشی سواد رسانه ای آموزش و پرورش استان کرمان راه اندازی حضور پارک علم و فناوری استان کرمان در پانزدهمین نمایشگاه هفته به مناسبت هفته پژوهش و فناوری آخرین دستاوردهای شرکت‌های فناور استان کرمان در غرفه پارک علم و فناوری استان کرمان در حضور فعال شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نمایشگاه هفته همزمان با هفته پژوهش شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاهها که در Fars News Agency برنامه‌های هفته پژوهش در کرمان تشریح شد توسط مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری کرمان؛ برنامه‌های هفته پژوهش در کرمان تشریح شد خبرگزاری فارس دانشگاه فرهنگیان کرمان در پردیس خواهران به مناسبت هفته پژوهش هفته پژوهش دانشگاه فرهنگيان پرديس شهید باهنر کرمان افتتاحیه هفته پژوهش پنج شنبه ساعت -ارائه کارگاهها شاهکار دانش آموزان کرمانی در اخذ رتبه های برتر پژوهشی برناریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان کرمان گفت هم زمان با هفته پژوهش دانش آموزان کرمانی در هفته پژوهش باایسنا معاون پژوهشی دانشگاه شهرکرد عنوان کرد برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری در استان چهارمحال و بختیاری در پنج حوزه . راه‌اندازی کلینیک مشاوره کارآفرینی در پیام نور کرمان اقدامی برای تجاری‌سازی علم است. خبرگزاری تسنیم بانمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی با محوریت دانشگاه آزاد اسلامی و همکاری جمعی از دستگاه های پژوهش سرای اندیشه كوهبنان بااعلام برناهای هفته پژوهش استان کرمان جمعه بیست و دوم آذر 1392. اعلام برناهاي هفته پژوهش استان کرمان. از سوي معاون پژوهش برناريزي و نيروي انساني اداره كل برچسب ها باهفته پژوهش باباشگاه خبرنگاران جوان دبیرکل ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری از برپایی نمایشگاه هفته . صفحه نخست روزنااستان‌ کرمان ش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *