هفته پژوهش سال 1393

هفته پژوهش سال 1393 - 82
هفته پژوهش سال 1393 - 37
هفته پژوهش سال 1393 - 2
هفته پژوهش سال 1393 - 69


هفته پژوهش سال 1393

هفته پژوهش و فناوری سال 1393 پژوهش لرستان ۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هفته پژوهش و فناوری سال در ثبت شده است بابه مطالعه
تحقیق و پژوهش اهمیت بدهید. مقام معظم

هفته پژوهش 93 پژوهش لرستان برنازمان بندی کارگاه های تخصصی استانی در هفته پژوهش سال . کلیه کارگاه
ها در ساختمان دانشکده

هفته پژوهش و فناوری سال 1393 دانشگاه فردوسی مشهد فهرست برنامه‌هاي هفته پژوهش و فناوري. سال . دانشگاه· دانشكده علوم · دانشكده
ادبيات · دانشكده الهيات · دانشكده مهندسي

آرشیو هفته پژوهش سال 1393 باصفحه نخست بادانشگاه فردوسی مشهد هفته پژوهش.درپانزدهمین نمایشگاه هفته پژوهش. توضیحات دسته اخبار سایت
نمایش از چهارشنبه آذر بازدید .

هفته پژوهش و فناوری بادانشگاه گلستان غرفه دانشگاه گلستان موفق به کسب عنوان رتبه برتر نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی
و فناوری سال استان گردید.

در هفته پژوهش سال 1393 بادانشگاه الزهرا ﻫﺎي اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا. س. در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎل « ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ﭘﻴﺸﺮان
اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن. در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه دﺳﺘﺎوردﻫﺎي. وزارت ﻋﻠﻮم.

هفته پژوهش سال 1393 بااستانداری زنجان تقویم برگزاری هفته پژوهش در سال برنابازدیدهای عمومی از دانشگاهها به
مناسبت هفته پژوهش Open Days

هفته ملی پژوهش وفناوری بادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر Download file اسامی روزهای هفته ملی پژوهش و فناوری سال .jpgدر همين
راستا امسال نيزپانزدهمين نمايشگاه هفته پژوهش از مورخ لغايت آذرماه در محل
دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران و مراسم

اطلاعیه های هفته پژوهش سال 1393 باوب سایت دانشگاه آزاد اسلامی کمیته برگزاری ششمین دوره هفته پژوهش جهت انسجام بخشی و اثر بخشی کیفی
برنامه‌ها فعالیت ها و دیگر

اطلاعیه های هفته پژوهش سال 1393 باوب سایت دانشگاه آزاد اسلامی برنازمان‌بندی سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی و ارائه مقالات هفته پژوهش سال
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد را می

راﻫﻨﻤﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 1393 ﺳﺎل بات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ر ا ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳــﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش. ﺑﺪﯾﻨﻮﺳــﯿﻠﻪ. ﻣﺤﻮر ﻫﺎي. ﻣﺮﺑﻮط.
ﺑﻪ ﺷــﺮح. ﺟﺪول. زﯾﺮ. اﻋﻼم ﻣﯽ. ﮔﺮدد. ﻋﻨﻮان.

دانشگاه لرستان باهفته پژوهش و فناوری گزارش تصویری هفته پژوهش در سال یکشنبه آذرماه ساعت . ورود به
صفحه ویژه گزارش

اسامی روزهای هفته پژوهش بادانشگاه علم و صنعت ایران باامور پژوهش دکتر احمدی شعار محوری هفته ملی پژوهش و فناوری را در سال «پژوهش و فناوری
پیشران اقتصاد دانش بنیاندر اعلام نمودند و

مشاهده آلبوم هفته پژوهش سال 1393 پژوهش و فناوری. اتوماسیون اداری · دستاوردهای پژوهشی · کتابخانه · پستریشه در
هفته پژوهش سال · جستجو برچسب

تركیب كمیته های هفته پژوهش و فناوری استان تهران در سال 1387 ساختارستاد هفته پژوهش و فناوري شهرستان ها در سال . الفرسالت و اهداف با
حمايت از گسترش محيط خلاق در دستگاه های

News Details گزارش هفته پژوهش سال 1393 کمیت تحقیقات گزارش هفته پژوهش سال کمیت تحقیقات شرکت آب منطقه ای بوشهر. در راستای
هفته پژوهش و گرامیداشت این هفته برنامه

بنیاد ملی نخبگانباگزارش تصویری باهفته پژوهش سال 1393 پرتال امام خمینی ره · پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبریمدظله العالی · پایگاه اطلاع
رسانی ریاست جمهوری · معاونت علمی و

برنازمانبندی ارائه سمینارهای پژوهشکده ها در هفته پژوهش سال 1393 با توجه به نزديك شدن به هفته پژوهش سال لطفاً حداكثر تا پايان آبان ماه برنا
هاي علمي و پژوهشي خود در روز پژوهش

فهرست اخبار پژوهشی شعار هفته ملی پژوهش و فناوری در سال //به مناسبت بزرگداشت مراسم
هفته پژوهش در سال جاري //.

هفته پژوهش سال 1393 بادانشکده سما ورامین تصاویر . مسابقه طراحی بازی رایانه ای تصاویر . نمایشگاه کتاب تصاویر .
کاتالوگ هفته پژوهش تصاویر

كارناهفته پژوهش و فناوری سال 93 ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوري در داﻧﺸـﮕﺎه رازي. ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل در داﻧﺸﮕﺎه رازي
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر

نشست هماهنگی هفته پژوهش و فناوری سال 1393 دانشگاه شهید چمران نشست هماهنگی هفته پژوهش و فناوری سال دانشگاه شهید چمران اهواز. جلسه هماهنگی
و برناریزی هفته

اخبار بامراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری سال 1393 مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری سال دانشگاه دوشنبه آذرماه در محل سالن
همایش‌ امام خمینی ره

زیرپورتال شهرکرد/کارگاه های آموزشی نمایشگاه هفته پژوهش و کارگاه های آموزشی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال ستاد اجرایی نمایشگاه
هفته پژوهش و فناوری با همکاری سازمان های

چهارمین فراخوان هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران در سال 1393 مراسم امسال درچهار حوزه تخصصي پول و ارز بانکداری بانکداری اسلامی بانکداری
الکترونیک برگزار مي‌شود. همچنین این

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮراﺳﮕﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺳﻤﺎ دﺧﺘﺮاﻧﻪ آ باآموزشکده دخترانه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺳﺎل آﻣﻮزﺷﮑﺪه. دﺧﺘﺮاﻧﻪ. ﺳﻤﺎ. اﺻﻔﻬﺎن. ﺧﻮراﺳﮕﺎن. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻫﻔﺘﻪ
آﺧﺮ آذر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

مقالات هفته پژوهش سال 1393 نمایشگاه هفته پژوهش . نمایش #.همه. عنوان. عملکرد
امور آب و فاضلاب بندرانزلی درخصوص

کلیپ هفته پژوهش دانشگاه آزاد تاکستان باسال 93 باآپارات کلیپ تهیه شده توسط استودیو موج گستر باهفته پژوهش در سال بادانشگاه آزاد
اسلامی تاکستان جهت

برپایی نمایشگاه هفته پژوهش در مصلای تهران هفته پژوهش سال · هفته پژوهش سالهمچنين در حاشيه نمايشگاه نشست‌هايي در
طول مدت هفته پژوهش و فناوري برگزار مي‌شود.

شرکت پویان قطعه خوزستان دراختتامیه هفته پژوهش در سال 1393 به عنوان شرکت برگزیده دانشبنیان استان انتخاب و مورد تقدیر قرارگرفت . این
مراسم که در سالن هاشمی استانداری خوزستان

برناهای هفته پژوهش سال 1393 بادانشگاه علامحدث نوری ژورنال JTLT. برقراری ارتباط. اطلاعات تماس · فرم تماس · ملاقات عمومی · rss. امور
پژوهشیبرناهای هفته پژوهش سال

هفته پژوهش سال 1393 باصفحه اصلی بامرکز علمی باکاربردی گزارش روند و نتايج ارزيابي پژوهشگران و فناوران برتر استان يزد در سال . به
گزارش روابط عمومي استانداري يزد سيد

نمایشگاه هفته پژوهش و نوآوری استان اصفهان سال 1393 عنوان نمایشگاه هفته پژوهش و نوآوری استان اصفهان سال . شهر اصفهان. سال
برگزاری .

موسسه پلکان در اختتامیه هفته پژوهش سال 1393 اختتامیه هفته پزوهش سال . نمایشگاهی با عنوان دستاوردهای علمی و پژوهشی در
نمایشگاه بین المللی مشهد

مراسم افتتاحیه هفته پژوهش سال 1393 استان گلستان برگزار می مراسم افتتاحیه هفته پژوهش سال استان گلستان پانزدهم آذر ماه در تالار شهید
مطهری دانشگاه علوم

گزارش برگزاری برناهای هفته پژوهش سال 1393 برناهای هفته پژوهش سال در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علا
طباطبایی امسال با شور و حال

هفته پژوهش آذر 93 باپارک علم و فناوری استان مرکزی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی سال از تاریخ تا آذر ماه در محل دائمی
نمایشگاه بین المللی تهران

فعالیت های هفته پژوهش سال 1393 باموسسه آموزش عالی راغب اصفهانی فعالیت های هفته پژوهش سال . موسسه آموزش عالي راغب اصفهانيفقط اصفهان باخيابان
امام خميني باخيابان بسيجفقط شماره تماس

نمایشگاه گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری سال 1393 استان خراسان ارسال شده در تاریخ دی . نمايشگاه گرامیداشت هفته پژوهش و فناوري سال
استان خراسان رضوی

My Website بافراخوان پنجمین جشنواره هفته پژوهش در سازمان اسناد فراخوان پنجمین جشنواره هفته پژوهش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سال

دانشگاه یاسوج بااخبار > برناکارگاههای آموزشی نمایشگاه استانی برناکارگاههای آموزشی نمایشگاه استانی هفته پژوهش سال . ردیف. زمان برگزاری
. نام کارگاه آموزشی.

کلیپ هفته پژوهش دانشگاه آزاد تاکستان باسال 93 کلیپ تهیه شده توسط استودیو موج گستر باهفته پژوهش در سال بادانشگاه آزاد
اسلامی تاکستانجهت مشاهده دیگر نمونه های

اعلام برناهای هفته پژوهش و فناوری استان در سال 1393 براي دريافت برناهاي هفته پژوهش و فناوري استان لرستان در سال بر روي
لينك زير كليك كنيد. اعلام برناهاي هفته

دبیرکل ستاد هفته پژوهش و فناوری گلستان عنوان کرد تولید فعالیتهای پژوهشی این دانشگاه بیان کرد سال تعداد مقاله علمی و
پژوهشی و isi چاپوی تف اصلی هفته پژوهش امسال در استان را نسبت به سال
گذشته در نوع رویکرد بیان کرد و

همایش هفته پژوهش سال 1393 بادانشگاه علم و فرهنگ آلبوم معاونت پژوهشي در همايش هفته پژوهش سال .بعدی. ©تمامی حقوق این
سایت متعلق به دانشگاه علم و فرهنگ می باشد

غرفه هفته پژوهش دابا سال 1393 بادهکده اینترنتی بام ایران دکتر ابراهیمی ریاست پارک علم و فن آوری در بازدیدی که آخرین لحظه های کار از غرفه ها
داشتن از بچه ها دابا


هفته پژوهش سال هفته پژوهش و فناوری سال پژوهش لرستان 6 مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هفته پژوهش و فناوری سال در ثبت شده است بابه مطالعه تحقیق و پژوهش اهمیت بدهید. مقام معظم هفته پژوهش پژوهش لرستان برنازمان بندی کارگاه های تخصصی استانی در هفته پژوهش سال . کلیه کارگاه ها در ساختمان دانشکده هفته پژوهش و فناوری سال دانشگاه فردوسی مشهد فهرست برنامه‌هاي هفته پژوهش و فناوري. سال . دانشگاه· دانشكده علوم · دانشكده ادبيات · دانشكده الهيات · دانشكده مهندسي آرشیو هفته پژوهش سال باصفحه نخست بادانشگاه فردوسی مشهد هفته پژوهش.درپانزدهمین نمایشگاه هفته پژوهش. توضیحات دسته اخبار سایت نمایش از چهارشنبه آذر بازدید . هفته پژوهش و فناوری بادانشگاه گلستان غرفه دانشگاه گلستان موفق به کسب عنوان رتبه برتر نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال استان گردید. در هفته پژوهش سال بادانشگاه الزهرا ﻫﺎي اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا. س. در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎل « ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ﭘﻴﺸﺮان اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن. در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه دﺳﺘﺎوردﻫﺎي. وزارت ﻋﻠﻮم. هفته پژوهش سال بااستانداری زنجان تقویم برگزاری هفته پژوهش در سال برنابازدیدهای عمومی از دانشگاهها به مناسبت هفته پژوهش Open Days هفته ملی پژوهش وفناوری بادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر Download file اسامی روزهای هفته ملی پژوهش و فناوری سال .jpgدر همين راستا امسال نيزپانزدهمين نمايشگاه هفته پژوهش از مورخ لغايت آذرماه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران و مراسم اطلاعیه های هفته پژوهش سال باوب سایت دانشگاه آزاد اسلامی کمیته برگزاری ششمین دوره هفته پژوهش جهت انسجام بخشی و اثر بخشی کیفی برنامه‌ها فعالیت ها و دیگر اطلاعیه های هفته پژوهش سال باوب سایت دانشگاه آزاد اسلامی برنازمان‌بندی سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی و ارائه مقالات هفته پژوهش سال دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد را می راﻫﻨﻤﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎل بات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ر ا ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳــﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش. ﺑﺪﯾﻨﻮﺳــﯿﻠﻪ. ﻣﺤﻮر ﻫﺎي. ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ ﺷــﺮح. ﺟﺪول. زﯾﺮ. اﻋﻼم ﻣﯽ. ﮔﺮدد. ﻋﻨﻮان. دانشگاه لرستان باهفته پژوهش و فناوری گزارش تصویری هفته پژوهش در سال یکشنبه آذرماه ساعت . ورود به صفحه ویژه گزارش اسامی روزهای هفته پژوهش بادانشگاه علم و صنعت ایران باامور پژوهش دکتر احمدی شعار محوری هفته ملی پژوهش و فناوری را در سال «پژوهش و فناوری پیشران اقتصاد دانش بنیاندر اعلام نمودند و مشاهده آلبوم هفته پژوهش سال پژوهش و فناوری. اتوماسیون اداری · دستاوردهای پژوهشی · کتابخانه · پستریشه در هفته پژوهش سال · جستجو برچسب تركیب كمیته های هفته پژوهش و فناوری استان تهران در سال ساختارستاد هفته پژوهش و فناوري شهرستان ها در سال . الفرسالت و اهداف با حمايت از گسترش محيط خلاق در دستگاه های News Details گزارش هفته پژوهش سال کمیت تحقیقات گزارش هفته پژوهش سال کمیت تحقیقات شرکت آب منطقه ای بوشهر. در راستای هفته پژوهش و گرامیداشت این هفته برنامه بنیاد ملی نخبگانباگزارش تصویری باهفته پژوهش سال پرتال امام خمینی ره · پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبریمدظله العالی · پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری · معاونت علمی و برنازمانبندی ارائه سمینارهای پژوهشکده ها در هفته پژوهش سال با توجه به نزديك شدن به هفته پژوهش سال لطفاً حداكثر تا پايان آبان ماه برنا هاي علمي و پژوهشي خود در روز پژوهش فهرست اخبار پژوهشی شعار هفته ملی پژوهش و فناوری در سال به مناسبت بزرگداشت مراسم هفته پژوهش در سال جاري . هفته پژوهش سال بادانشکده سما ورامین تصاویر . مسابقه طراحی بازی رایانه ای تصاویر . نمایشگاه کتاب تصاویر . کاتالوگ هفته پژوهش تصاویر كارناهفته پژوهش و فناوری سال ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻓﻨـﺎوري در داﻧﺸـﮕﺎه رازي. ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل در داﻧﺸﮕﺎه رازي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر نشست هماهنگی هفته پژوهش و فناوری سال دانشگاه شهید چمران نشست هماهنگی هفته پژوهش و فناوری سال دانشگاه شهید چمران اهواز. جلسه هماهنگی و برناریزی هفته اخبار بامراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری سال مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری سال دانشگاه دوشنبه آذرماه در محل سالن همایش‌ ام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *