هفته پژوهش سال 93

هفته پژوهش سال 93 - 83
هفته پژوهش سال 93 - 57
هفته پژوهش سال 93 - 89
هفته پژوهش سال 93 - 87
هفته پژوهش سال 93 - 61
هفته پژوهش سال 93 - 89
هفته پژوهش سال 93 - 31
هفته پژوهش سال 93 - 83


هفته پژوهش سال 93

هفته پژوهش 93 پژوهش لرستان گزارش هفته پژوهش و فناوری استان لرستان -سال ۱۳۹۳اسامی روزهای هفته پژوهش و
فناوری سال استانها.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باهفته ملی پژوهش و فناوری کتاب هفته ملی پژوهش و فناوریکتاب سال · پوستر هفته ملی پژوهش و فناوری
سال · سین برناهای هفته پژوهش

در هفته پژوهش سال 1393 بادانشگاه الزهرا در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎل « ﭘﮋوﻫﺶ وﻣﺠﺮي. ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺗﺎرﻳﺦ. ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ. ﻛﺎرﮔﺎه. ﻫﺎ. ﺷﻨﺒﻪ //.
. ﻫﻔﺘﻪ. ﭘﮋوﻫﺶزﻧﮓ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻳﻚ. ﺷﻨﺒﻪ //.

بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری سال 93 باپایگاه خبری وزارت راه و محورهای هفته پژوهش و فناوری سال نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده. شهرسازی
معماری سبک زندگی.

کلیپ هفته پژوهش سال 94 بامعاونت پژوهش و فناوری کلیپ هفته پژوهش سال کلیپ هفته پژوهش در سال · باهمایش ها و کنفرانس ها · با
ویژه ناهفته پژوهش سال · باخبرنامه

برناهای هفته پژوهش سال 93 امور پژوهش آموزشکده به مناسبت هفته پژوهش تا آذرماه در نظر دارد برناهای زیر
را در آموزشکده اجرا

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال 93 مشهد نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال مشهد. بازدید امروزبازدید دیروز کل
بازدید . نویاتک. © تمامی حقوق این

كارناهفته پژوهش و فناوری سال 93 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ﻫﻔﺘﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ روي اﺑﻌﺎداﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﭘﮋوﻫﺶ.

ارائه سمینار دانشجویی در هفته پژوهش سال 93 از کليه دانشجويان علاقمند به ارائه سمینار در هفته پژوهش و فناوری تقاضا می گردد
جهت كسب اطلاعات در خصوص نحوه ثبت نام و

دانشگاه لرستان باهفته پژوهش و فناوری صفحه ویژه پوشش هفته پژوهش و فناوری . گزارش تصویری هفته پژوهش در سال
یکشنبه آذرماه

رونمایی از 40 فناوری در هفته پژوهش/ معرفی 5 ایده برتر باایسنا تعداد رونمایی‌های هفته پژوهش سال یک مورد و در سال حدود مورد بوده است.
تجلیل از فعالان برتر

راﻫﻨﻤﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 1393 ﺳﺎل بات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ر ا ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳــﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش. ﺑﺪﯾﻨﻮﺳــﯿﻠﻪ. ﻣﺤﻮر ﻫﺎي. ﻣﺮﺑﻮط.
ﺑﻪ ﺷــﺮح. ﺟﺪول. زﯾﺮ. اﻋﻼم ﻣﯽ. ﮔﺮدد. ﻋﻨﻮان.

روزنافرهیختگان نشست استانی ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری با حضور وحید احمدی معاون پژوهش و
فناوری وزیر علوم جلالو فناوری نیز در این نشست با اشاره به تجربه سه‌ساله هفته
پژوهش گفت «از سال که هفته پژوهش آغاز

اولین جلسه ستاد هفته پژوهش و فناوری سال 93 بامعاونت پژوهش و اولین جلسه ستاد هفته پژوهش و فناوری سال در واحد تهران شمال با حضور ریاست
محترم واحد معاونت محترم

گزارش برگزاری برناهای هفته پژوهش سال 93 برناهای هفته پژوهش سال در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علا
طباطبایی امسال با شور و حال

کلیپ هفته پژوهش دانشگاه آزاد تاکستان باسال 93 کلیپ تهیه شده توسط استودیو موج گستر باهفته پژوهش در سال بادانشگاه آزاد
اسلامی تاکستانجهت مشاهده دیگر نمونه های

فرمت پوستر هفته پژوهش سال 93 بادانشگاه بوعلی سینا باشرح خبر به پيوست فرمت تهيه پوسترهاي دانشجويي به منظور ارائه در جشنواره بزرگداشت هفته
پژوهش سالجاري جهت

تشریح برنامه‌های هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی وبانشر شهر وی اداداد مقاله‌های علمی پژوهشی در سال / بوده که در سال به رقم / رسیده
است. در حوزه کتاب نیز

حضور فعال بنیاد نخبگان استان گلستان در نمایشگاه هفته پژوهش حضور فعال بنیاد نخبگان استان گلستان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال
استان گلستان. فرستادن به ایمیل چاپ

برگزاری جشنواره هفته پژوهش سال 93 جشنواره هفته پژوهش در دو سطح دانشگاهی و استانی برگزار خواهد شد.

مقالات برتر هفته پژوهش سال 93 مرکز بامرکز علمی کاربردی به نقل از واحد پژوهش مقالات برتر هفته پژوهش سال مرکز مشخص شد. مدیریت
پژوهش مرکز در جهت ترغیب

مهمترین دستاورد های سازمان در سال 93-94 تشریح شد همزمان با هفته پژوهش طرح داخلی طرح بیرونی و طرح مشترک که طرح آن
در سال آغاز شده است.

آپارات باکلیپ هفته پژوهش کلیپ هفته پژوهش دانشگاه آزاد تاکستان باسال . شبکه موجکلیپ اختتامیه هفته
پژوهش دانشگاه پیام نور اهواز -.

هفته پژوهش آذر 93 باپارک علم و فناوری استان مرکزی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی سال از تاریخ تا آذر ماه در محل دائمی
نمایشگاه بین المللی تهران

شعار محوری هفته پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران اعلام شد باخبرگزاری مهر خالقی با اشاره به نامگذاری ایام هفته پژوهش سال حوزه‌های علمیه خواهران اداداد
یکشنبه آذر به عنوان روز

اخبار و رویدادهابرناهای هفته پژوهش و فناوری سال 93 دانشگاه به گزارش روابط عمومی دانشگاه برناهای هفته پژوهش توسط مدیر امور پژوهش دانشگاه
اعلام شد. دکتر حسین

به مناسبت هفته پژوهش؛تقدیر از پژوهشگران برتر سال 93 در مراسم تقدير از پژوهشگران برتر سال بعدظهر روز سه شنبه ام آذرماه با حضور
مديرعامل معاونين و اعضاي

سایت اصلی بااخبار > تصاویر نمایشگاه هفته پژوهش سال 93 در اخبار تصاویر نمایشگاه هفته پژوهش سال در شیراز. چاپ ارسال به دوست. تصاویر
نمایشگاه هفته پژوهش

نام های ایام هفته پژوهش سال 93 حوزه های علمیه در شعارها در هفته باقطره شعارها در هفته های پژوهش به صورت نمادین مطرح می شود اما تحقق تدریجی و عینی آنها
تنها با جدیت استمرار

برناهفته پژوهش باپرتال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان صفحه اصلي هفته پژوهش و فناوری برناهفته پژوهش. برنامراسم بزرگداشت
هفته پژوهش سال . سه شنبه //

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری از پایان ناهای کاربردی حمایت پژوهش در سال و برناریزی جهت برگزاری هفته پژوهش سال با حضور
مرتضایی مدیر کل آموزش و

اعلام برناهای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بمناسبت هفته از سال ۱۳۷۹ به منظور ترويج فرهنگ پژوهش وزارت علومبه همين منظور دانشگاه دامغان
بمناسبت هفته پژوهش و فناوري ه یکشنبه // پژوهش و دانشجو تجلیل از
پژوهشگران ممتاز دانشجو.

سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری ابلاغی شورای عالی عتف معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف از تصویب سیاست‌های پژوهش و فنّاوری سال
– کشور در آخرین

اولین جلسه کمیته برگزاری هفته پژوهش سال 93 در دفتر معاونت نخستین جلسه کمیته برگزاری هفته پژوهش در سال در دفتر معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه با حضور

نام های ایام هفته پژوهش سال 93 حوزه‌های علمیه باخبرگزاری شبستان خالقی با اشاره به اینکه «مهارت‌ورزی پژوهشیدر به عنوان شعار محوری هفته پژوهش سال
حوزه‌های علمیه خواهران

پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری زیربنای اقتصاد مقاومتی احمدی اظهار داشت حجم ریالی قراردادها در هفته پژوهش سالمیلیارد ریال برای
سال حدود میلیارد

نام های ایام هفته پژوهش سال 93 حوزه‌های علمیه بامباحث به گزارش مباحث به نقل از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران محمود خالقی معاون
پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران

ایبنا باتشریح برنامه‌های هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و وی اداداد مقاله‌های علمی پژوهشی در سال / بوده که در سال به رقم / رسیده
است. در حوزه کتاب نیز

به گزارش دبیر خانه هفته پژوهش سال 93 بامعاونت پژوهش به گزارش دبیر خانه هفته پژوهش سال . پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴۱۸۳۵. توصیه
هایمعاون پژوهش خطاب به حوزه های علمیه

گالری تصاویر باموسسه آموزش عالی اوج مراسم برگزارشده به مناسبت هفته پژوهشسال · دفاعيه دانشجويانمراسم هفته
پژوهش و كرسي آزادانديشي سال .

اقدامات انجام شده در مرکز تاکنون باانجمن علمی پارکهای علم و فناوری جشنواره اختراعات و نوآوری و شکوفایی زاگرس در سنندجفقط کسب رتبه اول از نظر
کمیته فنی در نمایشگاه هفته پژوهش سال

خبر بابخشناانتخاب پژوهشگر برتر باهفته پژوهش 93 بخشناانتخاب پژوهشگر برتر باهفته پژوهش . انتشار درملاک انتخاب پژوهشگر
برتر فعالیت‌های پژوهشی صورت گرفته در چهار سال اخیر منتهی به //
می‌باشد. برای این مطلب

همزمان با هفته پژوهش و فناوری صورت گرفت انتخاب 4 واحد فناور خلاصه گزارش عملکرد سال انتخاب واحد فناور عضو پارک علم و فناوری به
عنوان فناوران برتر سال استانهمزمان با هفته پژوهش و فناوری از پژوهشگران و
فناوران برتر استان طی

آیین نااجرائیات محاسبه امتیاز پژوهشی سال 93 اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﭘﮋوﻫﺸﯽ. وﯾﮋه اﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎل ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز

شعار هفته ملی پژوهش و فناوری سال 94 معاونت پژوهش و فناوری شعار هفته ملي پژوهش و فناوري سال نظر. نظرات متعلق به فرستنده ميباشند.
مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

ﺳﺎل ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری 93 ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی باسازمان نوسازی ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم. آذر ﻣﺎه. ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي
ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻧﻮﺳﺎزي و. ﺑﻬﺴﺎزي.

خبرگزاری تسنیم با۴۰ طرح فناورانه کردستان در سطح ملی معرفی فیروزی با اشاره به اقدامات انجام گرفته شده در زمینه پژوهش و فناوری افزود در سال
در هفته پژوهش فقط

حجم قراردادهای پژوهشی به 100 میلیارد تومان می رسد بابانک و صنعت تعداد رونمایی‌های هفته پژوهش سال یک مورد و در سال حدود مورد بوده است.
تجلیل از فعالان برتر

سخنان آقای دکتر سراج زاده معاون محترم پژوهشی در مراسم نکوداشت میزبانی بزرگداشت هفته ی پژوهش و فناوری استان البرز همراه با حضور معاون محترم
فناوری ریاست جمهوری حضور فعال درسال . سال . پایان آبان . مقالات علمی
پژوهشی

هفته پژوهش باkhouznews در اخبار خوزستان روز دی ماه سال جاری نمایشگاه هفته پژوهش اهواز کد خبرو پژوهشگر برتر
دانشگاه در سال گفت سیستم دانشگاهی.

انتشار پژوهش ناسال 93 و ویژه ناهفته پژوهش شرکت مدیریت همزمان با هفته پژوهش پژوهش ناسال و ویژه ناهفته پژوهش شرکت مدیریت منابع
آب ایران منتشر شد.

روز پژوهش 93 باشیپوور ساعت قبل کلیپ هفته پژوهش در سال بامعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد
اسلامشهر معاونت پژوهش و

رتبه بندی دانشگاه های کشور در سال 93 و 94 بالیزنا گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC رتبه بندی سال – دانشگاه
ها و موسسات پژوهشی کشور را منتشر کرد.برنامه‌های هفته پژوهش ایرانداک در سال
اعلام شد · یک روز از

تشریح برنامه‌های هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی وبادمادم وی اداداد مقاله‌های علمی پژوهشی در سال / بوده که در سال به رقم / رسیده
است. در حوزه کتاب نیز در سال /

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮراﺳﮕﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺳﻤﺎ دﺧﺘﺮاﻧﻪ آ باآموزشکده دخترانه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺳﺎل آﻣﻮزﺷﮑﺪه. دﺧﺘﺮاﻧﻪ. ﺳﻤﺎ. اﺻﻔﻬﺎن. ﺧﻮراﺳﮕﺎن. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻫﻔﺘﻪ
آﺧﺮ آذر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ . ﺳﺎﻋﺖ. ﻣﯿﻼد ﺻﻔﺎري. ﺳﻤﻌﯽ. -. ﺑﺼﺮي. ﻧﺤﻮه ﺣﻀﻮر در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي. ﺷﻐﻠﯽ و اﺻﻮل رزوﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ // .

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی فراخوان طرح های پژوهشی مطالعاتی سال فقط اولویت های پژوهشی سال بافقط حمایت های
آموزشی سه ساله. ستاد توسعه علوم و

ایرنا بااستقلال بدون پژوهش در دنیای امروز مفهومی ندارد/توجه جدی معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منابع استاندارکردستان با بیان اینکه در سال در
هفته پژوهش قرارداد

گروه اجتماعی وفرهنگی بامرکز مطالعات راهبردی و آموزش تدوين و تهيه تفاهم نامشترك وزارت كشور و وزارت علوم در رابطه با هفته پژوهشو
وزارت علوم مديران كل آموزش و پژوهش معاوين پژوهشي دانشگاههاي منتخب و مديران ارشد
وزارت علوم تحقيقات و فناوري سال

هفته پژوهش بادبیرستان غیر دولتی پسرانه سما کرمانشاه -به نمایش گذاشتن تحقیقات برتر دانش آموزان سال قبل در جشنواره پژوهشی سما.
هفته های قبل دانش آموزان پایه های اول ودوم از

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر خوزستان در سال 94 برگزار شد مراسم تجلیل از پژوهشگران و برگزیدگان استانی هفته پژوهش و فناوری در
خوزستان امروز . در سال در میان دانشگاه برتر کشور جای گرفته‌اند اظهار کرد
بیشتر دانشگاه‌های استان از

استقلال بدون پژوهش در دنیای امروز مفهومی ندارد/توجه جدی دولت به معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منابع استاندارکردستان با بیان اینکه در سال در
هفته پژوهش قرارداد

۴۰ طرح فناورانه کردستان در سطح ملی معرفی می‌شوند بانمایشگر ساعت قبل فیروزی با اشاره به اهداف هفته پژوهش افزود جامعه ما باید باور داشته باشند که پژوهش
امر مهمی بوده ووی اظهار کرد در سالطرح پژوهشی و فناوری در نمایشگاه ملی
معرفی شد که در سال

امیری تهرانی‌زاده در نشست خبری هفته پژوهش طرح اعتلای علوم به طور مثال سرانه مقالات علمی پژوهشی درصد در سال بوده که . درصد در سال
افزایش را شاهد

همایش های سال 93 بادانشگاه بیرجند معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند.کارگاه های علمی دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی به مناسبت هفته پژوهش.


هفته پژوهش سال هفته پژوهش پژوهش لرستان گزارش هفته پژوهش و فناوری استان لرستان -سال 1393اسامی روزهای هفته پژوهش و فناوری سال استانها. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باهفته ملی پژوهش و فناوری کتاب هفته ملی پژوهش و فناوریکتاب سال · پوستر هفته ملی پژوهش و فناوری سال · سین برناهای هفته پژوهش در هفته پژوهش سال بادانشگاه الزهرا در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎل « ﭘﮋوﻫﺶ وﻣﺠﺮي. ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺗﺎرﻳﺦ. ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ. ﻛﺎرﮔﺎه. ﻫﺎ. ﺷﻨﺒﻪ . . ﻫﻔﺘﻪ. ﭘﮋوﻫﺶزﻧﮓ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻳﻚ. ﺷﻨﺒﻪ . بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری سال باپایگاه خبری وزارت راه و محورهای هفته پژوهش و فناوری سال نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده. شهرسازی معماری سبک زندگی. کلیپ هفته پژوهش سال بامعاونت پژوهش و فناوری کلیپ هفته پژوهش سال کلیپ هفته پژوهش در سال · باهمایش ها و کنفرانس ها · با ویژه ناهفته پژوهش سال · باخبرنامه برناهای هفته پژوهش سال امور پژوهش آموزشکده به مناسبت هفته پژوهش تا آذرماه در نظر دارد برناهای زیر را در آموزشکده اجرا نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال مشهد نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال مشهد. بازدید امروزبازدید دیروز کل بازدید . نویاتک. © تمامی حقوق این كارناهفته پژوهش و فناوری سال ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ﻫﻔﺘﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ روي اﺑﻌﺎداﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﭘﮋوﻫﺶ. ارائه سمینار دانشجویی در هفته پژوهش سال از کليه دانشجويان علاقمند به ارائه سمینار در هفته پژوهش و فناوری تقاضا می گردد جهت كسب اطلاعات در خصوص نحوه ثبت نام و دانشگاه لرستان باهفته پژوهش و فناوری صفحه ویژه پوشش هفته پژوهش و فناوری . گزارش تصویری هفته پژوهش در سال یکشنبه آذرماه رونمایی از 0 فناوری در هفته پژوهش معرفی ایده برتر باایسنا تعداد رونمایی‌های هفته پژوهش سال یک مورد و در سال حدود مورد بوده است. تجلیل از فعالان برتر راﻫﻨﻤﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎل بات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ر ا ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳــﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش. ﺑﺪﯾﻨﻮﺳــﯿﻠﻪ. ﻣﺤﻮر ﻫﺎي. ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ ﺷــﺮح. ﺟﺪول. زﯾﺮ. اﻋﻼم ﻣﯽ. ﮔﺮدد. ﻋﻨﻮان. روزنافرهیختگان نشست استانی ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری با حضور وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم جلالو فناوری نیز در این نشست با اشاره به تجربه سه‌ساله هفته پژوهش گفت «از سال که هفته پژوهش آغاز اولین جلسه ستاد هفته پژوهش و فناوری سال بامعاونت پژوهش و اولین جلسه ستاد هفته پژوهش و فناوری سال در واحد تهران شمال با حضور ریاست محترم واحد معاونت محترم گزارش برگزاری برناهای هفته پژوهش سال برناهای هفته پژوهش سال در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علا طباطبایی امسال با شور و حال کلیپ هفته پژوهش دانشگاه آزاد تاکستان باسال کلیپ تهیه شده توسط استودیو موج گستر باهفته پژوهش در سال بادانشگاه آزاد اسلامی تاکستانجهت مشاهده دیگر نمونه های فرمت پوستر هفته پژوهش سال بادانشگاه بوعلی سینا باشرح خبر به پيوست فرمت تهيه پوسترهاي دانشجويي به منظور ارائه در جشنواره بزرگداشت هفته پژوهش سالجاري جهت تشریح برنامه‌های هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی وبانشر شهر وی اداداد مقاله‌های علمی پژوهشی در سال بوده که در سال به رقم رسیده است. در حوزه کتاب نیز حضور فعال بنیاد نخبگان استان گلستان در نمایشگاه هفته پژوهش حضور فعال بنیاد نخبگان استان گلستان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال استان گلستان. فرستادن به ایمیل چاپ برگزاری جشنواره هفته پژوهش سال جشنواره هفته پژوهش در دو سطح دانشگاهی و استانی برگزار خواهد شد. مقالات برتر هفته پژوهش سال مرکز بامرکز علمی کاربردی به نقل از واحد پژوهش مقالات برتر هفته پژوهش سال مرکز مشخص شد. مدیریت پژوهش مرکز در جهت ترغیب مهمترین دستاورد های سازمان در سال – تشریح شد همزمان با هفته پژوهش طرح داخلی طرح بیرونی و طرح مشترک که طرح آن در سال آغاز شده است. آپارات باکلیپ هفته پژوهش کلیپ هفته پژوهش دانشگاه آزاد تاکستان باسال . شبکه موجکلیپ اختتامیه هفته پژوهش دانشگاه پیام نور اهواز -. هفته پژوهش آذر باپارک علم و فناوری استان مرکزی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی سال از تاریخ تا آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران شع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *