روز پژوهش 93

روز پژوهش 93 - 83
روز پژوهش 93 - 13
روز پژوهش 93 - 59
روز پژوهش 93 - 40
روز پژوهش 93 - 48
روز پژوهش 93 - 37


روز پژوهش 93

شعار هفته پژوهش 93 پژوهش لرستان ۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شعار هفته پژوهش در ثبت شده است بابه مطالعه تحقیق و
پژوهش اهمیت بدهید. مقام معظم رهبری.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باهفته ملی پژوهش و فناوری کتاب راهنما پنجره جدید. Englishفارسی. ورود کاربری · تغییر کلعبور · هفته ملی پژوهش
و فناوریکتاب

Viewing Album هفته پژوهش با93 بادانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا تمام آلبوم ها در نشست ها و همایش ها در هفته پژوهش با. آقای پوراصغری. دکتر نفیسی.
روز صنعت. روز صنعت بادکتر چیکاره

در هفته پژوهش سال 1393 بادانشگاه الزهرا . ﻫﻔﺘﻪ. ﭘﮋوﻫﺶزﻧﮓ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻳﻚ. ﺷﻨﺒﻪ // ﺻﻨﻌﺖ. روز. دوﺷﻨﺒﻪ // ﮕﺮان و ﻓﻨﺎوران
ﺑﺮﺗﺮ. اﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوﻫﺸ. ﻋﻠﻮم. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و. اﻗﺘﺼﺎدي.

کلیپ هفته پژوهش در سال 93 بامعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر معاونت پژوهش و فناوری. صفحه اصلی · معاونت پژوهش
و فناوریکلیپ هفته پژوهش در سال

كارناهفته پژوهش و فناوری سال 93 درﺑﺎره ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري. ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ﻫﻔﺘﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ
روي اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ.

پژوهش سرای خیام بابزرگداشت هفته پژوهش و فناوری 139323 الی يكشنبه // روز پژوهش اقتصاد و فرهنگشعار سال یعنی «اقتصاد و
فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهاد. دو شنبه

خبر بابخشناانتخاب پژوهشگر برتر باهفته پژوهش 93 قابل توجه اساتید گرامی همکاران محترم و دانشجویان عزیز پیرو بخشناسازمان
مرکزی مبنی بر برگزاری

رونمایی از 40 فناوری در هفته پژوهش/ معرفی 5 ایده برتر باایسنا تعداد رونمایی‌های هفته پژوهش سال یک مورد و در سال حدود مورد بوده است.
تجلیل از فعالان برتر

هفته پژوهش 93 بادانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برناهای هفته پژوهش در استان کردستان. و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. با
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری سال 93 بامرکز علمی کاربردی به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری هفته چهارم آذر ماه مرکز علمی کاربردی
شهرسازی نوسازی و

نسیم آنلاین در عناوین روزهای "هفته پژوهش 93" اعلام شد به گزارش خبرنگار«نسیمدر عناوین روزهای هفته پژوهش به این شرح است؛ یکشنبه
آذرماه پژوهش

روز پژوهش گلبرگ باآذر شماره باروز پژوهشبر این اساس روز آذر سال به «روز
پژوهشدر نام گذاری شده است و در آن از پژوهش

دانشگاه لرستان باهفته پژوهش و فناوری صفحه ویژه پوشش هفته پژوهش و فناوری. حضور پرشور بازدیدکنندگان در نمایشگاههای
هفته پژوهش چهارشنبه . بر اساس آيين ناذيربط روز هاي سه شنبه // و
چهارشنبه // برگزار

تقدیر از دانشجویان منتخب در مراسم روز دانشجو و هفته پژوهش 93 تقدیر از دانشجویان منتخب در زمینه های آموزشی اخلاقی نفرات برتر مسابقه
کتابخوانی و دانشجویان

فرهنگیان چهارمحال و بختیاری 93 اثر پژوهشی ارائه کردند فرهنگیان چهارمحال و بختیاری اثر پژوهشی ارائه کردندبه گزارش ایرنا بهروز
امیدی روز سه شنبه در آیین گشایش هفدهمین نمایشگاه و هفتمین جشنواره دستاوردهای
پژوهشی و فنآوری این استان

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال 93 مشهد نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال مشهد. بازدید امروزبازدید دیروز کل
بازدید . نویاتک. © تمامی حقوق این

دانشگاه محقق اردبیلی باهفته پژوهش سال 1393 Section Home Section Information Section Contact هفته پژوهش سال
ardabil_research_ Section english Home

تشریح برنامه‌های هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات به گفته امیری تهرانی‌زاده در روز سوم هفته پژوهش پژوهشکده فرهنگ معاصر بزرگداشت
مقام علمیوی اداداد مقاله‌های علمی پژوهشی در سال / بوده که در سال به رقم
/ رسیده است.

راهنمای فعالیت‌های هفته پژوهش 1393 فایل Pdf باپژوهشگاه ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ. راﻫﻨﻤﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. اوزﻟﻐﺎﯾﺖ // از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺷـﻮرا/ ﮐﻤﯿﺘﻪ
اﺟﺮا ﺷـﺪه. ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺷﻮراي. ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻫﺎ ﺷﻮراي.

اعلام برناهای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بمناسبت هفته جهارشنبه // پژوهش و کارآفرینی و روز وحدت حوزه و دانشگاه برگزاری تور
فناوری دانشجویی

عکس های مراسم روز پژوهش سال 93 عکس های مراسم روز پژوهش سال . ساعتباروز پنج شنبه با / / /
شماره خبر/ تعداد نمايش

نکات مهم در مورد دهمین همایش هفته پژوهش 93 و تمدیدارسال مقاله دهمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
هساله در هفته پژوهش نیدوم آذر ماه در

برناهای هفته پژوهش 1393 بابرگزاری دورهء آموزشی ویژهء هفتهء دورهء آموزشي «طراحی و اجرای پژوهش مولد و ماندگار مبانی اصول و آموزه‌های عملیدر. این
دوره با هدف آشناسازی شرکت‌کنندگان با

حضور فعال بنیاد نخبگان استان گلستان در نمایشگاه هفته پژوهش حضور فعال بنیاد نخبگان استان گلستان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال
استان گلستان. فرستادن به ایمیل چاپ

هفته پژوهش بامعاونت پژوهش و فناوری مراسم هفته پژوهش دانشگاه روز يكشنبه مورخ // ساعت – همراه با تقدير از
پژوهشگران برتر دانشگاه در سالن

روز پژوهش گرامی باد باانجمن آثار و مفاخر فرهنگی hafte-pajhohesh انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز پژوهش روز تبیین اهمیت پژوهش و
دانش‌افزایی آمیخته با اخلاق و معنویت

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮراﺳﮕﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺳﻤﺎ دﺧﺘﺮاﻧﻪ آ باآموزشکده دخترانه ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ روز ﭘﮋوﻫﺶ . آذر ﻣﺎه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ روز. ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ // . ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ. ﻣﯿﻨﺎ
رﻫﺒﺮي. آﻣﻮزﺷﮑﺪه دﺧﺘﺮاﻧﻪ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪ.

پیام تبریک به مناسبت هفته پژوهش گرامی باد. معاونت پژوهشی مدرسه علمیه الزهرا سلام الله علیها اردبیل. آذر ماه . پزوهش
هفته پژوهش

شعار هفته پژوهش 93 شعار هفته پژوهش . اسم فایل HP-.pngفقط حجم کیلوبایتفقط ابعاد تصویر
x فقط تاریخ آپلود

فرمت پوستر هفته پژوهش سال 93 بادانشگاه بوعلی سینا باشرح خبر به پيوست فرمت تهيه پوسترهاي دانشجويي به منظور ارائه در جشنواره بزرگداشت هفته
پژوهش سالجاري جهت

انتشار پژوهش ناسال 93 و ویژه ناهفته پژوهش شرکت مدیریت به گزارش شبکه خبری آب ایران پژوهش ناسال شرکت مدیریت منابع آب ایران با
هدف ایجاد فضای مناسب


روز پژوهش شعار هفته پژوهش پژوهش لرستان 1 مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شعار هفته پژوهش در ثبت شده است بابه مطالعه تحقیق و پژوهش اهمیت بدهید. مقام معظم رهبری. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باهفته ملی پژوهش و فناوری کتاب راهنما پنجره جدید. Englishفارسی. ورود کاربری · تغییر کلعبور · هفته ملی پژوهش و فناوریکتاب Viewing Album هفته پژوهش با بادانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا تمام آلبوم ها در نشست ها و همایش ها در هفته پژوهش با. آقای پوراصغری. دکتر نفیسی. روز صنعت. روز صنعت بادکتر چیکاره در هفته پژوهش سال بادانشگاه الزهرا . ﻫﻔﺘﻪ. ﭘﮋوﻫﺶزﻧﮓ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻳﻚ. ﺷﻨﺒﻪ ﺻﻨﻌﺖ. روز. دوﺷﻨﺒﻪ ﮕﺮان و ﻓﻨﺎوران ﺑﺮﺗﺮ. اﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوﻫﺸ. ﻋﻠﻮم. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و. اﻗﺘﺼﺎدي. کلیپ هفته پژوهش در سال بامعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر معاونت پژوهش و فناوری. صفحه اصلی · معاونت پژوهش و فناوریکلیپ هفته پژوهش در سال كارناهفته پژوهش و فناوری سال درﺑﺎره ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري. ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ﻫﻔﺘﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ روي اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ. پژوهش سرای خیام بابزرگداشت هفته پژوهش و فناوری الی يكشنبه روز پژوهش اقتصاد و فرهنگشعار سال یعنی «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهاد. دو شنبه خبر بابخشناانتخاب پژوهشگر برتر باهفته پژوهش قابل توجه اساتید گرامی همکاران محترم و دانشجویان عزیز پیرو بخشناسازمان مرکزی مبنی بر برگزاری رونمایی از 0 فناوری در هفته پژوهش معرفی ایده برتر باایسنا تعداد رونمایی‌های هفته پژوهش سال یک مورد و در سال حدود مورد بوده است. تجلیل از فعالان برتر هفته پژوهش بادانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برناهای هفته پژوهش در استان کردستان. و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری سال بامرکز علمی کاربردی به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری هفته چهارم آذر ماه مرکز علمی کاربردی شهرسازی نوسازی و نسیم آنلاین در عناوین روزهای "هفته پژوهش " اعلام شد به گزارش خبرنگار«نسیمدر عناوین روزهای هفته پژوهش به این شرح است؛ یکشنبه آذرماه پژوهش روز پژوهش گلبرگ باآذر شماره باروز پژوهشبر این اساس روز آذر سال به «روز پژوهشدر نام گذاری شده است و در آن از پژوهش دانشگاه لرستان باهفته پژوهش و فناوری صفحه ویژه پوشش هفته پژوهش و فناوری. حضور پرشور بازدیدکنندگان در نمایشگاههای هفته پژوهش چهارشنبه . بر اساس آيين ناذيربط روز هاي سه شنبه و چهارشنبه برگزار تقدیر از دانشجویان منتخب در مراسم روز دانشجو و هفته پژوهش تقدیر از دانشجویان منتخب در زمینه های آموزشی اخلاقی نفرات برتر مسابقه کتابخوانی و دانشجویان فرهنگیان چهارمحال و بختیاری اثر پژوهشی ارائه کردند فرهنگیان چهارمحال و بختیاری اثر پژوهشی ارائه کردندبه گزارش ایرنا بهروز امیدی روز سه شنبه در آیین گشایش هفدهمین نمایشگاه و هفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی و فنآوری این استان نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال مشهد نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال مشهد. بازدید امروزبازدید دیروز کل بازدید . نویاتک. © تمامی حقوق این دانشگاه محقق اردبیلی باهفته پژوهش سال Section Home Section Information Section Contact هفته پژوهش سال ardabil_research_ Section english Home تشریح برنامه‌های هفته پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات به گفته امیری تهرانی‌زاده در روز سوم هفته پژوهش پژوهشکده فرهنگ معاصر بزرگداشت مقام علمیوی اداداد مقاله‌های علمی پژوهشی در سال بوده که در سال به رقم رسیده است. راهنمای فعالیت‌های هفته پژوهش فایل Pdf باپژوهشگاه ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ. راﻫﻨﻤﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. اوزﻟﻐﺎﯾﺖ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺷـﻮرا ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮا ﺷـﺪه. ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺷﻮراي. ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻫﺎ ﺷﻮراي. اعلام برناهای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بمناسبت هفته جهارشنبه پژوهش و کارآفرینی و روز وحدت حوزه و دانشگاه برگزاری تور فناوری دانشجویی عکس های مراسم روز پژوهش سال عکس های مراسم روز پژوهش سال . ساعتباروز پنج شنبه با شماره خبر تعداد نمايش نکات مهم در مورد دهمین همایش هفته پژوهش و تمدیدارسال مقاله دهمین همایش پژوهش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *